Projecten

Women Connected maakt theatrale producties met vrouwen afkomstig vanuit alle windstreken. Onder leiding van een creatief team wordt ervoor gezorgd dat de producties van hoge kwaliteit zijn met een publieke waarde, waardoor bredere doelgroepen worden bereikt. Onze producties zijn niet alleen van artistieke waarde, maar creëren ook sociaal, culturele en economische impact. De vrouwen hebben de ruimte om zich persoonlijk te ontplooien en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Women Connected is een mooie eerste stap om actief deel te nemen aan cultuur en aan de maatschappij.

Stille Heldinnen 2019 – 100 Jaar Vrouwenkiesrecht

Documentaire 1000 Stille Heldinnen

Stille Heldinnen Speciale editie – Opening Theater Zuidplein