Young Connected

Nederlandse tekst komt na de Engelse tekst

Young Connected connects young women in Rotterdam in an inclusive and creative way. Every two weeks on Thursday evening, Young Connected unifies young and working women (who cannot attend the regular Women Connected rehearsals) with open rehearsals in Theater Rotterdam. During the open rehearsals, we talk, sing and dance with the new generation of young people.

 

Themes

Together we discuss contemporary interpretations of gender and being a woman. The themes relate to male-female-gender issues, femininity within society and the choices we make as a woman/girl/human in relation to our (grand)mothers. At the end of the rehearsal we, if possible, visit a theatre performance that plays that evening.

Marjan, one of the participants, explains a little more about Young Connected:

During one of the rehearsals, we had to finish the sentence ‘I am (not) my mother/grandmother because…’ Our personal statements were accompanied by a dancing gesture. At another rehearsal, we elaborated on the choices we have in this society, how society affects our choices and how we can break cycles concerning our choices.

One participant said that a thought cycle often begins with how we see ourselves and that we should see each other as a person, not a product with a label on it. More often than not we are being labelled. Breaking the cycle of labelling starts with ‘unlabelling’: tearing down our label and seeing ourselves for who we really are. Mashid, who recently joined the group, said: ‘Unlabelling starts with yourself and the sense of belonging depends on society’. You have to accept the other and the other has to accept you — without any labels involved.

English is the common language during rehearsals. Konstantina mentioned that English is not only a universal language, but art, creativity and music are a universal language as well. Even if you are not very fluent in a language, creating something together manifests a sense of belonging.

Join Young Connected

With Young Connected, we do not only focus on the verbal, spoken side of a connection, but we also focus on what is not said. This year we look forward to incorporate the statements and discoveries of this group in The Flying Carpet. Would you like to attend a Young Connected rehearsal? Send us a WhatsApp message on 06-51934550 or DM us on Instagram.

—————————————————————————————————————–

Met Young Connected verbinden wij jonge vrouwen in Rotterdam op een inclusieve en creatieve manier. Young Connected brengt jonge en werkende vrouwen, die de reguliere repetities niet kunnen bijwonen, ‘s avonds bijeen in Theater Rotterdam. Met tweewekelijkse open repetities wordt er gepraat, gedanst en gezongen met de nieuwe generatie jongeren.

Thema’s

In de repetities bespreken we nieuwe interpretaties van gender in de toekomst. De thema’s die besproken tijdens de Young Connected repetities zijn gerelateerd aan man-vrouw-gender issues, vrouwelijkheid binnen de maatschappij en de keuzes die we maken als vrouw/meisje/mens ten opzichte van onze (groot)moeders.

Marjan, één van de deelneemsters van Young Connected, schrijft:

Tijdens één van de repetities werd deze zin aangevuld: ‘I am (not) my (grand)mother because…’ De persoonlijke uitspraken werden uitgebeeld door middel van een gebaar of dansbeweging. Hoe kunnen we terugkerende patronen en denkbeelden doorbreken?

 

Een Young Connected deelnemer licht toe: ‘Laten we elkaar als mens gaan zien in plaats van als een ‘product’. Te vaak krijgen we een etiket toegewezen. Laten we deze cirkel doorbreken door het labeltje eraf te halen en elkaar te zien zoals wij echt zijn.’ Sinds kort is Mahshid uit Iran ook aangesloten bij Young Connected. Zij beargumenteert dat dit ‘unlabeling’ bij jezelf begint, dat het gevoel erbij te horen van de maatschappij afhangt, hoe ‘de ander’ jou ziet of wil zien, zónder dat label.

Vanwege de vele nationaliteiten binnen de groep is de voertaal tijdens de repetities Engels, een universele taal. Konstantina uit Griekenland merkt op dat creativiteit, kunst en muziek ook universeel zijn. ‘Zelfs al spreek je de taal een beetje, meedoen en samen iets doen creëert een gevoel van saamhorigheid.’ Naast diverse kunstvormen hebben we ook onze vijf zintuigen en die zorgen ervoor dat we de wereld om ons heen begrijpen. Tegenwoordig richten we ons meer op de verbale, de gesproken kant, terwijl we ons meer zouden moeten gaan richten op dat wat juist níet gezegd wordt en waarbij we luisteren om te kunnen spreken.

 

Doe mee!

Dit jaar kijken we er naar uit de uitspraken en ontdekkingen van deze groep in de voorstelling van Het Vliegende Tapijt te kunnen verwerken. Wil je ook een keer een repetitie van Young Connected bijwonen? App dan naar 06-51934550 of stuur ons een berichtje op Instagram.