GET CONNECTED TO THE DIGITAL FLYING CARPET

collaboration WOCO x V2_

Open Call – Closed

(Click here for Dutch)

The Digital Flying Carpet is calling for artists’ proposals. The Digital Flying Carpet is a project by Women Connected (WOCO) in collaboration with V2_Lab for the unstable media (V2_), Rotterdam. If your project is selected, you will work in collaboration with WOCO and V2_ on a digital dimension to the WOCO’s acclaimed project The Flying Carpet, during the spring and summer of 2023.

We ask interested artists to apply by means of a short video. Women Connected is the largest performing arts network for women in Rotterdam. WOCO makes meaningful theatrical installations and performances through the eyes of the many women in a multicultural city like Rotterdam. The Flying Carpet is a layered, two-year project, dedicated to connecting women from diverse cultures, backgrounds and ages through storytelling. From a life behind the scenes, to a starring role on stage.

The stories of the women form the basis for these connections. They are collected during textile workshops, meetings and rehearsals. WOCO is currently touring various neighborhood branches of the Rotterdam Library with a mobile textile studio. In addition to this tour, there are weekly rehearsals for the public theater shows in Theater Zuidplein, Theater Rotterdam and the New Luxor Theater. Together, these activities lead up to an important public moment, a large, visual art installation in the Central Library of Rotterdam, in November 2023.

The Digital Flying Carpet

To expand the concept of The Flying Carpet, WOCO is teaming up with V2_, an interdisciplinary center for art and media technology in Rotterdam, to develop a digital dimension to the project.

We seek proposals for participatory projects that inspire or make use of immersive storytelling techniques and related emerging technologies. We are particularly interested in projects or interventions that consider these technologies and techniques as collaborators in the narration of stories, rather than as a mere means to remediate them. How can technology be used to reinforce, explore, research or innovate the central elements of the Flying Carpet (transition, connection, fabric, textiles/crafts, homeland(s), identity and storytelling) and WOCO’s way of working?

During the working period in the spring and summer of 2023, the two artists whose projects are selected will collaborate closely with each other, WOCO and V2_ through expert meetings, attending and participating in WOCO-workshops, rehearsals and other community gatherings. Collaboration with the WOCO-community should be integral to the proposal. We expect a public presentation of the work-in-process at a Tryday on June 7th at V2_.

Application guidelines & practical information

Deadline for submission of applications: February 27, 2023
Announcement of the selection: March 8, 2023
Working period: April 2023 – August 2023 : (duration: max 6 months) with the possibility to work offline at V2_ from 26 June to 14 August.
Public presentation of the work-in-progress during Tryday on June 7th at V2_.

Questions

For questions, please contact Sieta van Horck at calls@v2.nl.

For more information about V2_ and WOCO see v2.nl and womenconnected.nl


collaboration WOCO x V2_

Open Oproep – Gesloten

(Click here for English)

Het Digitale Vliegende Tapijt roept op tot projectvoorstellen van kunstenaars. Het Digitale Vliegende Tapijt is een project van Women Connected (WOCO) in samenwerking met V2_Lab voor de instabiele media (V2_), Rotterdam. Als jouw project wordt geselecteerd werk je gedurende het voorjaar en de zomer van 2023 in samenwerking met WOCO en V2_ aan een digitale dimensie van het project Het Vliegende Tapijt. We vragen geïnteresseerde kunstenaars om middels een korte video te reageren.

Women Connected is het grootste podiumkunstnetwerk voor vrouwen in Rotterdam. WOCO maakt betekenisvolle theatrale installaties en performances door de ogen van de vele vrouwen in een multiculturele stad als Rotterdam. Het Vliegende Tapijt van Women Connected is een gelaagd, tweejarig project dat in het teken staat van het verbinden van Rotterdamse vrouwen, uit diverse culturen, met verschillende achtergronden en leeftijden, door middel van hun verhalen. Van een leven achter de coulissen, naar een glansrol op het podium.

De verhalen van de vrouwen vormen de basis voor deze verbindingen. Ze worden verzameld tijdens textielworkshops, bijeenkomsten en repetities. WOCO toert momenteel met een mobiele textielstudio langs verschillende wijkvestigingen van de Bibliotheek Rotterdam. Naast deze tour wordt er wekelijks gerepeteerd voor de theatervoorstellingen in Theater Zuidplein, Theater Rotterdam en het Nieuwe Luxor Theater. Samen leiden deze activiteiten tot een belangrijk publiek moment, een grote beeldende kunstinstallatie in de Centrale Bibliotheek Rotterdam, in november 2023.

Het Digitale Vliegende Tapijt

Om het concept van Het Vliegende Tapijt uit te breiden, werkt WOCO samen met V2_, een interdisciplinair centrum voor kunst en mediatechnologie in Rotterdam, om een ​​digitale dimensie in of bij het project te ontwikkelen.

We zoeken naar voorstellen voor participatieve projecten die inspireren en een andere kijk op ‘storytelling’ bieden door het gebruik van nieuwe technologieën. We zijn vooral geïnteresseerd in projecten of interventies die technologie beschouwen als een hulpmiddel bij het vertellen van verhalen, niet zozeer als doel in zichzelf.

Hoe kan technologie worden ingezet om de centrale elementen van Het Vliegende Tapijt (transitie, verbinding, weefsel, textiel/ambachten, thuisland(en), identiteit en storytelling) en de participatieve manier van werken van WOCO te versterken, te verkennen, te onderzoeken of te innoveren?

Tijdens de werkperiode in het voorjaar en de zomer van 2023 zullen de twee kunstenaars wiens projecten zijn geselecteerd, nauw samenwerken met elkaar, WOCO en V2_ door middel van expertmeetings, het bijwonen van en deelnemen aan WOCO-workshops, repetities en andere community bijeenkomsten. Samenwerking met de WOCO-gemeenschap moet een integraal onderdeel van het voorstel zijn. We verwachten een eerste publieke presentatie van het ‘work in progress’  op een Tryday op 7 juni bij V2_.

Toepassingsrichtlijnen & praktische informatie

Deadline voor het indienen van aanvragen: 27 februari 2023
Bekendmaking van de selectie: 8 maart 2023
Werkperiode: april 2023 – augustus 2023: (duur: max 6 maanden) met de mogelijkheid om offline te werken bij V2_ van 26 juni tot 14 augustus.
Publieke presentatie van het work-in-progress tijdens een Tryday op 7 juni bij V2_.

Vragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Sieta van Horck via calls@v2.nl

Voor meer informatie over V2_ en WOCO: v2.nl & womenconnected.nl


Met dank aan: